فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه تألیف اسفندیار فرج وند (245 اسلاید)

پاورپوینت کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه تألیف اسفندیار فرج وند (245 اسلاید) فصل اول : کلیات بودجه و نقش دولت در اقتصاد فصل دوم : تعاریف و اصول بودجه فصل سوم : طبقه بندی بودجه فصل چهارم : سیکل بودجه و سازمانهای بودجه ای فصل پنجم :تنظیم و پ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سازمانهای یادگیرنده (19 اسلاید)

پاورپوینت سازمانهای یادگیرنده (19 اسلاید) بخشی از متن: طرح سازمانی کار اصلی رهبران ارشد این است که هدفها و استراتژیرا تعیین کنند و سپس طرح مناسب سازمان ، برای استراتژی موردنظر را تعیین نمایند . اگر آنها بتوانند اجزای مناسب را کنار هم قرار دهند...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روابط بین سازمانی (19 اسلاید)

پاورپوینت روابط بین سازمانی (19 اسلاید) بخشی از متن: سیستم زیست محیطی دیر زمانی است روابط بین سازمانی به صورت جریانهایی از دادوستد منابع و مبادله اطلاعات بین دو یا چند سازمان وجود داشته است. جیمز مورمعتقد است که درزمان کنونی سازمانها دریک س...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روابط بین گروهی و تعارض در سازمان (15 اسلاید)

پاورپوینت روابط بین گروهی و تعارض در سازمان (15 اسلاید) بخشی از متن: تعارض بین گروه ها چیست؟ تعارض از سه جزء اصلی تشکیل می شود : هویت گروهی تفاوت قابل مشاهده بین گروه ها ناکامی یا استیصال ( اگر یک گروه به هدف خود برسد ، گروه دیگر نخواهد رسی...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قدرت و سیاست در سازمان (23 اسلاید)

قدرت فردی و سازمانی مدیران دارای 5 منبع قدرت شخصی اند: قدرت قانونی قدرت مبتنی بر پاداش قدرت مبتنی بر زور قدرت تخصصی قدرت الگویی ( مرجع ) ولی اغلب قدرت در سازمان درسایه ویزگی های ساختاری بوجود می آید. فهرست مطالب: قدرت فردی و سازمانی ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرایند تصمیم گیری در سازمان (22 اسلاید)

پاورپوینت فرایند تصمیم گیری در سازمان (22 اسلاید) بخشی از متن: تصمیم گیری سازمانی تعریف : فرایند شناسایی و حل مسائل. این فرایند شامل دو مرحله اصلی است: مرحله شناسایی : زمانی است که اطلاعات درباره اوضاع سازمانی و شرایط محیطی تحت کنترلقرار گیرند ت...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارزش های اخلاقی (18 اسلاید)

پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارزش های اخلاقی (18 اسلاید) بخشی از متن: فرهنگ عبار است از مجموعه ای از ارزشها ، باورها ،درک و استنباط شیوه های تفکر یا اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند و همان چیزی است که به عنوان یک پدیده درست به اعضا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تکنولوژی اطلاعات و کنترل سازمان (18 اسلاید)

پاورپوینت تکنولوژی اطلاعات و کنترل سازمان (18 اسلاید) بخشی از متن: اطلاعات اطلاعات همان چیزی است که موجب تقویتیا تغییر فرایند ادراک کردن می شود ، درحالی که داده ها چیزی جز دروندادی نیستند که وارد یک کانال ارتباطی می شوند. داده ها ملموس و محسو...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نوآوری و تغییر در سازمان (33 اسلاید)

پاورپوینت نوآوری و تغییر در سازمان در حجم 33 اسلاید جامع بخشی از متن:نقش استراتژیک تغییر : نوآوری یا مرگ سازمان باید همواره خود را با تغییراتی که در محیط و اطرافشان رخ ی دهد وفق دهند و پا به پای آنها پیش بروند. یک سازمان نباید تنها هرچند مدت ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی