فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

چک لیست ممیزی ایزو 9001:2015

چک لیست ممیزی ایزو 9001:2015 جهت آگاهی از وضعیت اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2015 در سازمان شما

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح جابر بن حیان( ساخت ماشین برقی)

کارنمای آماده و قابل ویرایش همراه با عکس و مراحل ساخت ماشین برقی برای دانش آموزان دوره ابتدایی برای شرکت در جشنواره جابر بن حیان

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش شهروندی، حقوق شهروندی و مهارت های زندگی در مدارس با تاکید بر ضرورت و اهمیت آموزش

موضوع : آموزش شهروندی، حقوق شهروندی و مهارت های زندگی در مدارس با تاکید بر ضرورت و اهمیت آموزش بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات 18

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی حل مشکل زودباوری ،عدم تمرکز و عصبانیت دانش آموز بیش فعال با راهکارهای مناسب

گزارش تخصصی آموزگارششم ابتدایی: حل مشکل زودباوری ،عدم تمرکز و عصبانیت دانش آموز بیش فعال با راهکارهای مناسب - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و هفت صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی تقویت اعتماد به نفس دانش آموز کلاس پنجم با راهکارهای مناسب

گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی : تقویت اعتماد به نفس دانش آموز کلاس پنجم با راهکارهای مناسب - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : کاهش مشکل تقلب در امتحان در دانش آموزان با راهکارهای مناسب

گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : کاهش مشکل تقلب در امتحان در دانش آموزان با راهکارهای مناسب- بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی: تقویت خواندن و نوشتن در دانش آموز دیر آموز با راهکارهای مناسب

گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی: تقویت خواندن و نوشتن در دانش آموز دیر آموز با راهکارهای مناسب - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات هفده صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی معاون اجرایی :علاقمند کردن معلمان مدرسه به استفاده از محتوای الکترونیکی در امر تدريس

گزارش تخصصی معاون اجرایی :علاقمند کردن معلمان مدرسه به استفاده از محتوای الکترونیکی در امر تدريس- بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی برطرف سازی مشکل درس املا دانش آموز پایه ششم ابتدایی با سابقه بیماری صرع

گزارش تخصصی آموزگارششم ابتدایی: برطرف سازی مشکل درس املا دانش آموز پایه ششم ابتدایی با سابقه بیماری صرع - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و چهار صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی